S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE S.R.L. este societate cu răspundere limitată înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu un capital social de 25.000 RON.
S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE S.R.L. conform Legii 32/2000 a fost autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor prin Decizia nr.3963/2005 , să negocieze contracte de asigurare pe piaţa internă.
Broker de Asigurare = “Persoana juridică română sau străină, autorizată în condiţiile prezentei legi, care negociază pentru clienţii săi, persoane fizice sau juridice, asiguraţi ori potenţiali asiguraţi, încheierea contractelor de asigurare sau reasigurare şi acordă asistenţă pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz.”
LEGEA 32/2000 privind societaţile de asigurare si supravegherea asigurărilor
S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE S.R.L. va ofera:
afacere proprie
atmosferă de lucru plăcută
implicarea financiară iniţială minimă
riscul dezvoltarii afacerii minim
un sistem de carieră interesant
şanse mari de avansare
câştiguri nelimitate.
 
 
 

RCA

Ce este asigurarea RCA ???

Asigurarea de raspundere civila auto (RCA) este o asigurare prin intermediul careia tertii prejudiciati in urma unui accident auto, produs din vina conducatorului auto asigurat, primesc despagubiri pentru daunele materiale si/sau vatamarile corporale suferite.

Asigurarea RCA este obligatorie, scopul sau fiind ca persoana pagubita din vina asiguratului sa primeasca despagubiri pentru daunele provocate de acesta din urma.

Conform art. 19 si 20 din Anexa Ordinului nr. 8/2008 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) asigurarea obligatorie RCA se incheie pe perioada determinata:

a) anual ori semestrial, pentru vehiculele inmatriculate ori inregistrate, dupa caz;
b) pe perioada de valabilitate a autorizatiei provizorii de circulatie, pentru vehiculele care se inmatriculeaza sau se inregistreaza provizoriu, dupa caz, dar nu mai mult de 90 de zile;
c) pe perioada inmatricularii/inregistrarii temporare, dar nu mai mult de 12 luni.

si trebuie sa contina in mod obligatoriu informatii despre: partile implicate in contract,perioada de valabilitate a asigurarii, limitele de despagubire, prima de asigurare sinumarul de inmatriculare/inregistrare ori numarul de identificare al vehiculului, precum sistatele in care acest document are valabilitate.
Perioada de valabilitate a asigurarii de raspundere civila a vehiculelor

Conform acelorasi norme mentionate anterior raspunderea asiguratorului RCA isiincepe validitatea, in general:

a) din momentul eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a asigurarii, inscrisa in document, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatia incheierii asigurarii cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a perioadei de asigurare anterioare;
b) dupa 48 de ore de la expirarea zilei in care s-a eliberat documentul de asigurare, pentru persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie RCA, valabila la momentul incheierii asigurarii;
c) din momentul eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a autorizatiei provizorii de circulatie sau a inmatricularii/inregistrarii vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmeaza a fi inmatriculate/inregistrate.

si inceteaza, cu unele exceptii, la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate inscrise in polita de asigurare sau, anterior acestei date, in momentul radierii din evidenta circulatiei sau al transmiterii dreptului de proprietate al vehiculului, mentionat in documentele emise de autoritatea de inmatriculare/inregistrare.

Limitele de raspundere

Limitele minime de despagubire sunt stabilite de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. Pentru anul in curs limita de despagubire pentru pagubele materiale produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate a fost stabilita la un nivel de cel putin 300.000 EUR* iar pentru vatamari corporale si decese, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial produse in unul si acelasi accident limita de despagubire a fost stabilita la un nivel minim de 1.500.000 EUR*.

*Echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.


Pentru anul 2011:
- pentru pagube materiale - 750.000 EUR/eveniment
- pentru vatamari corporale si deces 3.500.000 EUR/eveniment

2012:
- pentru pagube materiale - 1.000.000 EUR/eveniment
- pentru vatamari corporale si deces 5.000.000 EUR/eveniment
Sanctiuni

Neincheirea unei polite RCA, conform legii 136/1995 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda si cu retinerea certificatului de inmatriculare a autovehiculului, pana la prezentarea documentului privind incheierea asigurarii.

Cum ne alegem polita RCA?

Avand in vedere caracterul asigurarii RCA si faptul ca de aceasta asigurare beneficiaza o alta persoana, cea prejudiciata de catre asigurat, cel mai important criteriu de comparatie si selectie il reprezinta pretul.

Pretul difera de la o companie la alta, fiind calculat in functie de o serie de factori cum ar fi: proprietarul (persoana fizica sau juridica, pensionar, persoane cu deficiente locomotorii) localitatea, varsta conducaturului auto, marca masinii etc., factori ce difera de la o companie de asigurari la alta.

Astfel Csmpion Broker de Asigurare sfatuieste conducatorii auto in cautare de polite RCA sa nu se opreasca la prima companie de asigurari care le iese in cale ci sa compare ofertele de la mai multe companii inainte de a incheia o astfel de polita, acest lucru fiind foarte dimplu, apeland la unul din consilierii financiari de la Campion Broker de Asigurare.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one